เข้าใจง่าย

คุณสามารถตรวจเองได้ที่บ้าน

ชุดตรวจ

เจาะเลือดที่นิ้วเพื่อเอาหยดเลือดเล็กๆเท่านั้น คุณก็จะได้ผลภายใน 15 นาที

ชุดตรวจทำงานหาแอนตี้บอดี้ให้ผลเลือด

วีดีโอเกี่ยวกัยวิธีการตรวจโรคเฮชไอวี

หาโรคเฮชไอวียังไง

เมื่อคุณเปิดถุง

  1. เอาขวดน้ำยาออกมาจากข้างท้ายชุดตรวจโรคเฮชไอวีไบโอชัวร์และใส่มันเข้าไปให้รูในถาด
  1.  เอาฝาออกจากที่เจาะเลือด ใช้แผ่นรองสีแดงแนบกับนิ้วของคุณและกดจนได้ยินเสียงคลิ๊ก ที่เจาะเลือดจะเจาะรูเล็กๆที่นิ้วของคุณเพื่อหาเลือด
  1. เอาปลายของเครื่องตรวจมาวางไว้บนหยดเลือดกระทั่งปลายดูดเลือดเต็ม คราวนี้คุณก็จะได้เลือดพอที่จะตรวจแล้ว
  1. ตอนนี้ให้คุณเจาะฝาฟอยล์ของขวดน้ำยาด้วยเครื่องตรวจและกดลงแน่นๆ มันสำคัญมากที่คุณต้องดันเครื่องตรวจลงสุดขวน้ำยาจนกระทั่งสุด
  1.  เริ่มจับเวลา15 นาที ชุดตรวจต้องวางตั้งตอนใช้งาน หลังจาก3นาทีผ่านไปตรวจดูว่ามันใช้ได้ไหม ถ้าไม่ได้ กรุณาดูให้แน่ใจว่าปลายเครื่องทิ่มเข้าไปในขวดน้ำยาจนสุดขวด ชุดตรวจจะทำงานสิ้นสุดหลังจาก15นาที และคุณจะได้ผลตรวจเมื่อนั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

เริ่มต้นเพียงแค่บอกเราว่าจะให้ส่งชุดตรวจไปที่ไหน